ورود ۳۹۰ میلیون پوند از انگلیس به ایران !

۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از انگلیس در اختیارمان قرار گرفت.

۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از انگلیس در اختیارمان قرار گرفت.

ترووست: امیرعبداللهیان گفت: ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از انگلیس در اختیارمان قرار گرفت.

وزیر امور خارجه بیان کرد: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید، تا اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرید، یک سنت از مطالبات شما در بانک های خارجی جا‌به‌جا نخواهد شد.

وی افزود: به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت.

//