واکنش شهرداری تهران به اتفاقات دیشب اصفهان

بعد از اتفاقات شب گذشته‌ در اصفهان در پی لغو دیدار الاتحاد عربستان و سپاهان، شهرداری تهران اقدام به نصب تصویر سردار شهید سلیمانی در برخی از مناطق تهران کرده است.

بعد از اتفاقات شب گذشته‌ در اصفهان در پی لغو دیدار الاتحاد عربستان و سپاهان، شهرداری تهران اقدام به نصب تصویر سردار شهید سلیمانی در برخی از مناطق تهران کرده است.

ترووست: بعد از اتفاقات شب گذشته‌ در اصفهان در پی لغو دیدار الاتحاد عربستان و سپاهان، شهرداری تهران اقدام به نصب تصویر سردار شهید سلیمانی در برخی از مناطق تهران کرده است.

واکنش متفاوت شهرداری تهران به اتفاقات دیشب اصفهان

 

//