گرگوری کاراسین، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس علیای روسیه روز جمعه درخصوص ارائه جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر ایرانی به اسپوتنیک گفت: جایزه صلح امسال به همراه تصمیم کمیته نوبل به وضوح ماهیتی سیاسی دارد.

انتخاب برنده جایزه نوبل صلح، که بنابر وصیت آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه در کشور نروژ اهدا می‌شود، بر عهده هیئتی پنج نفره دانشگاهیان و سیاستمداران سابق مستقل است که توسط پارلمان این کشور منصوب می‌شوند.