واکنش تند علیرضا پناهیان به اخراج اساتید

علیرضا پناهیان گفت: نباید موضوع اخراج اساتید از دانشگاهها را به عنوان یک معضل مطرح کرد.

ترووست: علیرضا پناهیان گفت: نباید موضوع اخراج اساتید از دانشگاهها را به عنوان یک معضل مطرح کرد.

بخش هایی از گفت و گو با پناهیان را در ادامه بخوانید؛

*فرزندان من در دانشگاه‌ها حضور دارند و در این باره با من صحبت می‌کنند و به من خبر می‌دهند. اینگونه نیست که تا استادی نقدی کند و سلیقه متفاوتی داشته باشد، عزمی برای اخراج او وجود داشته باشد، به هیچ وجه این موارد وجود ندارد.

*اگر برای برخی از اساتید رفت و آمدی رخ داده باشد، این را یک تصادف می‌دانم. شاید کج سلیقگی و سوءمدیریتی پیش آمده باشد اما یک سیاست و عزم نیست. در هر حال تشخیص‌هایی است که داده شده و اتفاقاتی است که رخ داده‌ است و چه بسا امکان تجدیدنظر درباره آن وجود دارد و نباید این موضوع را به عنوان یک معضل مطرح کرد.

*در حال حاضر فضای رسانه‌ای به گونه‌ای است که کوچک‌ترین نقطه ضعف یا حادثه تلخی را برجسته می‌کنند و درباره آن تحلیل‌های عجیب و غریب مطرح می‌شود، از این رو باید مراقب بود در دام سیاه‌نمایی رسانه‌ها نیفتیم، در فضای دانشگاه‌ها، دانشجوها را با افکار و سلایق مختلف می‌بینیم که در کمال امنیت زندگی و تحصیل می‌کنند و وقتی به کسانی که در دانشگاه‌ها حضور دارند و افراد در فضای حقیقی و نه مجازی، نگاه کنیم، می‌بینیم که این حرف‌هایی که درباره محدودیت‌های دانشجو در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود، واقعی نیست.

*این جوانان، دانشجویان این کشور و مملکت هستند و همه آحاد مردم صاحبان این کشور هستند. چگونه ممکن است که با روش طرد، یک کشور با عظمتی مانند ایران را اداره کرد و اساسا چنین سیاست و عزمی به هیچ وجه وجود ندارد.

*این برخورد با دانشجویان بوده و بسیار هم بوده و مکرر شنیدم که درباره کسانی که تصور نمی‌شد با آنها مدارا شود، با مدارای فوق‌العاده برخورد شده اما در این باره گزارشی منتشر نمی‌شود و آماری از دانشجوهایی که با آنها با رأفت اسلامی برخورد شده منتشر نشد و نمی‌شود. کسی این موضوع را برجسته نمی‌کند که با دانشجویی که مرتکب خطایی شده، کسی برخوردی نداشته یا مورد عفو قرار گرفته است. انتشار چنین موضوعی مرسوم نیست.

*مقدار اغماض‌هایی که صورت گرفته هیچ وقت برجسته نمی‌شود و با وجود فضای مجازی، فضای خبری، فضای زرد است و تنها آن نقاطی که اشتباهی رخ می‌دهد یا اینکه اشتباهی هم نبوده اما موضوع تلخی بوده، انتشار داده می‌شود، اتفاق‌های خوب در فضای دانشگاه مانند گفتمان رییس دانشگاه و اساتید با دانشجوها در فضای صمیمی و در خوابگاه‌ها منتشر و برجسته نمی‌شود، شاید منتشر شود اما جایی «لایک» و «فوروارد» نمی‌شود.

*اما بدانید که به غیر از عفو رهبری با سعه صدر بسیار زیادی با مسائل دانشگاه‌ها برخورد شد و الا تعداد افرادی که دچار مساله می‌شدند، بسیار بیش از این‌ها می‌شد. خود افراد متوجه شدند که وقتی غیرمنصفانه عمل کردند، با آنها رفتار منصفانه و بزرگوارانه شد و این آمار در بدنه بسیار زیاد است.