واریز وام بازنشستگان کشوری از امشب

چهارمین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری تا ساعات پایانی امشب واریز خواهد شد.

چهارمین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری تا ساعات پایانی امشب واریز خواهد شد.

ترووست: نوبت چهارم وام ضروری ۳۰میلیون تومانی این صندوق برای واجدین شرایط تا آخر وقت امشب (یکشنبه) واریز می شود.

با توجه به تاخیر پرداختی وام های ضروری، با هماهنگی های انجام شده با بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل و تامین اعتبار لازم از سوی این بانک، نوبت چهارم وام ۳۰ میلیون تومانی تا آخر امشب (یکشنبه ۱۶مهرماه) به حساب بیش از ۳۲ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط واریز می شود.

گفتنی است، این تسهیلات با کارمزد سالانه ۴درصد و اقساط ۳۶ماهه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

//