روسیا الیوم گزارش داد؛ هند اتباع خود را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرد.

‌سخنگوی وزارت خارجه هند ‌اعلام کرد که اولین پرواز در چارچوب عملیات آجای حامل ۲۱۲ شهروند هندی در دهلی نو فرود آمد.

پیش از این وزیر ‌خارجه هند گفته بود که کشورش عملیات آجای را برای بازگرداندن اتباع خود از اسرائیل آغاز خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه هند ‌در یک کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد که حدود ۱۸ هزار تبعه هندی در سرزمین‌های اشغالی ساکن هستند.