هشدار ارتش اسرائیل به مردم شمال غزه

استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که رهبران تیم‌های سازمان ملل در غزه توسط افسران رابط خود در ارتش اسرائیل مطلع شدند که کل جمعیت شمال وادی غزه باید طی ۲۴ ساعت به جنوب غزه تخلیه شوند.

استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که رهبران تیم‌های سازمان ملل در غزه توسط افسران رابط خود در ارتش اسرائیل مطلع شدند که کل جمعیت شمال وادی غزه باید طی ۲۴ ساعت به جنوب غزه تخلیه شوند.

استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که رهبران تیم‌های سازمان ملل در غزه توسط افسران رابط خود در ارتش اسرائیل مطلع شدند که کل جمعیت شمال وادی غزه باید طی ۲۴ ساعت به جنوب غزه تخلیه شوند.

ترووست: به نقل از سی‌ان‌ان، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که رهبران تیم‌های سازمان ملل در غزه توسط افسران رابط خود در ارتش اسرائیل مطلع شدند که کل جمعیت شمال وادی غزه باید طی ۲۴ ساعت به جنوب غزه تخلیه شوند.

سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل درست پیش از نیمه شب روز پنجشنبه به وقت محلی، این پیام را به تیم سازمان ملل در غزه داد.

در بیانیه سازمان ملل آمده است: «این تعداد تقریباً به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. همین دستور برای همه کارکنان سازمان ملل و کسانی که در مراکز سازمان ملل پناه گرفته‌اند – از جمله مدارس، مراکز بهداشتی و درمانگا‌ه‌ها- اعمال شد. سازمان ملل متحد انجام چنین حرکتی را بدون پیامدهای انسانی مخرب غیرممکن می‌داند».

در ادامه تأکید شده است: «سازمان ملل متحد درخواست می‌کند که چنین دستوری، در صورت تأیید، لغو شود تا از آنچه که می‌تواند یک تراژدی را به یک وضعیت فاجعه‌بار تبدیل کند، اجتناب شود».

//