هزینه‌های اقتصادی جنگ در خاورمیانه و احتمال نفت 150 دلاری

جنگ در خاورمیانه چه هزینه‌ای برای اقتصاد جهان دارد؟ بلومبرگ در سه سناریو به بررسی آثار اقتصادی جنگ گسترده در این منطقه روی تورم و تولید ناخالص داخلی جهانی پرداخته است. قیمت نفت نیز در این سناریوهای مختلف ذکر شده است.

جنگ در خاورمیانه چه هزینه‌ای برای اقتصاد جهان دارد؟ بلومبرگ در سه سناریو به بررسی آثار اقتصادی جنگ گسترده در این منطقه روی تورم و تولید ناخالص داخلی جهانی پرداخته است. قیمت نفت نیز در این سناریوهای مختلف ذکر شده است.

درگیری‌ها در خاورمیانه وارد هفته دوم خود می‌شود. با شدت گرفتن این تنش‌ها هزینه‌های اقتصادی نیز بالا می‌روند. با این حال، این هزینه اقتصادی صرفا به آن منطقه محدود نمی‌شود بلکه فراتر رفته و روی دنیا نیز تاثیر خواهد گذاشت. در این مطلب به بررسی هزینه‌های اقتصادی جنگ در خاورمیانه برای دنیا خواهیم پرداخت.

دومین ضربه بزرگ به اقتصاد جهان در کمتر از دو سال

بر اساس گزارش بلومبرگ، در صورت درگیر شدن جبه‌های دیگر در این جنگ، قیمت نفت می‌تواند به شدت بالا رود و رشد اقتصاد جهان افت کند. تشدید این جنگ، دومین ضربه بزرگ ژئوپلتیک برای اقتصاد جهان آن هم در مدت کمتر از دو سال است. جنگ اوکراین در کنار این درگیری می‌تواند تاثیراتی روی قیمت انرژی و مواد غذایی، تجارت جهانی و روابط ژئوپلتیک بگذارد. در ادامه به خلاصه‌ای از این وقایع اشاره می‌کنیم.

هزینه اقتصادی جنگ در خاورمیانه برای دنیا

بلومبرگ سه سناریو را برای این جنگ متصور شده است. هر یک از این سناریوها تاثیر متفاوتی روی بهای نفت، تورم و رشد اقتصاد جهان دارد. در سناریوی جنگ محدود، مواردی مانند حمله زمینی به غزه، نبرد محدود منطقه‌ای و کمتر شدن نفت ایران منظور شده است. در این حالت قیمت نفت 4 دلار رشد می‌کند و تولید ناخالص داخلی 0.1 درصد کاهش می‌یابد. تورم نیز قابلیت رشد 0.1 درصدی را دارد.

دومین حالت جنگ نیابتی است. در جنگ نیابتی چندجبهه درگیری در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه به وجود می‌آید و ناآرامی گسترده‌تری در خاورمیانه بروز می‌کند. در این حالت قیمت نفت می‌تواند 8 دلار رشد کند، تولید ناخالص داخلی دنیا 0.3 درصد کمتر شود و تورم جهانی 0.2 درصد بیشتر شود.

سومین حالت نیز جنگ مستقیم ایران و اسراییل است. در این حالت ناآرامی در خاورمیانه گسترده‌تر است. این اتفاق می‌تواند قیمت نفت را 64 دلار بالا ببرد، تولید ناخالص داخلی دنیا را یک درصد کمتر کند و تورم جهانی را 1.2 درصد بالاتر ببرد. در این حالت قیمت نفت می‌تواند تا 150 دلار برسد.

//