نظر جنجالی زلنسکی درباره جنگ در خاورمیانه

زلنسکی گفت : برافروختن جنگ در خاورمیانه به نفع روسیه است.

زلنسکی گفت : برافروختن جنگ در خاورمیانه به نفع روسیه است.

ترووست : زلنسکی گفت: برافروختن جنگ در خاورمیانه به نفع روسیه است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بحبوحه جنگ بین حماس و رژیم صهیونیستی مدعی شد که این به نفع روسیه است تا جنگ در خاورمیانه را به منظور تضعیف اتحاد جهانی برافروخته کند.

//