مسکن چند درصد از بودجه خانوارها را در هر استان می‌بلعد؟

در استان تهران حدود نیمی از هزینه خانوار فقط صرف مسکن می‌شود. این میزان در استان های البرز و همدان نیز قابل توجه است. با این حال، استان‌هایی نیز وجود دارند که سهم مسکن کمتر از یک چهارم کل هزینه خانوار باشد.

در استان تهران حدود نیمی از هزینه خانوار فقط صرف مسکن می‌شود. این میزان در استان های البرز و همدان نیز قابل توجه است. با این حال، استان‌هایی نیز وجود دارند که سهم مسکن کمتر از یک چهارم کل هزینه خانوار باشد.

یکی از عواملی که در سال‌های اخیر موجب افت قدرت اقتصادی خانوارها شده است، بالا رفتن قیمت خانه است. افزایش قیمت مسکن وزن آن را در سبد هزینه خانوارها نیز افزایش داده است. به این ترتیب، یکی از عواملی که باعث فقیرتر شدن خانوارها در سال‌های اخیر شده، همین موضوع بوده است. البته هزینه مسکن در هر استان با دیگری متفاوت است. در این مطلب نگاهی خواهیم انداخت به این که مسکن چند درصد از بودجه خانوارها را در هر استان می‌بلعد.

چند درصد ایرانی‌ها صاحبخانه‌اند؟

در ایران به دلیل تجربه‌ای که از رشد قیمت مسکن در طول زمان وجود دارد، صاحبخانه شدن اهمیت دارد. در مجموع در سال 1401 حدود 68 درصد از خانوارهای شهری صاحبخانه و 23.7 درصد اجاره‌‎نشین هستند. مابقی نیز در سایر موارد مانند خانه‌های سازمانی سکونت دارند.

مسکن چند درصد از هزینه خانوار را می‌بلعد؟

همان طور که اشاره کردیم سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، حدود 38 درصد از هزینه خانوار شهری در سال 1401 صرف مسکن، سوخت و روشنایی می‌شود. این عدد در سال 1400 حدود 36 درصد بود. سهم فوق برای استان‌های مختلف تفاوت شدیدی دارد.

بیشترین و کمترین سهم مسکن از هزینه‌ها در استان‌ها

طبق آمار، در سال 1400 سهم مسکن از کل هزینه خانوارها در استان‌های تهران، البرز و همدان بیشترین مقدار است. در تهران حدود نیمی از هزینه خانوار (47.9 درصد) صرف مسکن می‌شود. این میزان برای البرز 39.4 و برای همدان 37.9 درصد است. در فارس و گیلان نیز این نسبت به ترتیب 37.5 و 37.2 درصد است. در این 5 استان سهم مسکن از کل هزینه خانوار به شدت بالا و از میانگین کشور بیشتر است. از سوی دیگر، در استان‌های مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد سهم مسکن از کل هزینه خانوارها پایین‌تر است. این سهم برای استان مرکزی 22.6 درصد، برای خوزستان 22.4 درصد، برای چهارمحال و بختیاری 21.7 درصد، برای خراسان جنوبی 20.7 درصد و برای کهگیلویه و بویراحمد 18.6 درصد است.

//