سیگاری‌ترین استان ایران کجاست؟

هر ساله مبالغ زیادی از سوی خانوارها صرف دخانیات می‌شود. اما کدام استان‌ها بیشترین مخارج دخانیات را دارند؟ کدام کمتر از بقیه صرف دخانیات می‌کنند؟

هر ساله مبالغ زیادی از سوی خانوارها صرف دخانیات می‌شود. اما کدام استان‌ها بیشترین مخارج دخانیات را دارند؟ کدام کمتر از بقیه صرف دخانیات می‌کنند؟

خانوارهای ایرانی هر سال مبالغی را صرف کالاها و خدمات مختلف می‌کنند. یکی از این موارد دخانیات است. منظور از مصرف دخانیات نیز عمدتا به سیگار اشاره می‌کند. اما خانوارهای کدام استان‌های ایران بیشتر صرف خرید دخانیات می‌کنند؟ این مخارج چند درصد از درآمد آنها است؟ در این مطلب به این سوالات جواب خواهیم داد. البته با توجه به این که این آمار ممکن است از سوی سرپرست خانوار پر شود، ممکن است میزان مخارج در افراد جوان‌تر کمتر برآورد شده باشد.

سیگاری‌ترین استان ایران

در میان استان‌های مختلف، بیشترین مخارج خرید دخانیات مربوط به استان همدان است. هر خانوار در این استان در سال 1401 حدود یک میلیون و 108 هزار تومان را به خرید دخانیات اختصاص داده است. پس از آن نیز استان‌های بوشهر با یک میلیون و 46 هزار تومان، چهارمحال و بختیاری با 983 هزار تومان، آذربایجان غربی با 876 هزار تومان و زنجان با 835 هزار تومان قرار دارند. استان تهران از این نظر در رتبه هشتم کشور قرار دارد. هر خانوار تهرانی در سال 1401 به طور متوسط 765 هزار تومان را صرف خرید دخانیات کرده است. این میزان برای کل کشور 600 هزار تومان است.

در نمودار زیر نقشه مخارج دخانیات برای هر خانوار در استان‌های کشور در سال 1401 نشان داده شده است. هر چه رنگ قرمزتر باشد، به معنای آن است که خانوار در آن استان هزینه بیشتری صرف خرید دخانیات کرده است.

کمترین مخارج دخانیات در کدام استان است؟

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، کمترین میزان مخارج برای مصرف دخانیات در کشور در سال قبل مربوط به خانوارهای استان‌های کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی است. هر خانوار هرمزگانی به طور متوسط در سال 1401 حدود 43 هزار تومان، هر خانوار کرمانی 65 هزار تومان و هر خانوار ساکن خراسان جنوبی 88 هزار تومان صرف خرید دخانیات کرده است.

چند درصد از درآمد خانوارهای هر استان صرف دخانیات می‌شود؟

بیشترین سهم مخارج دخانیات از درآمد مربوط به استان همدان است که 0.72 درصد از درآمد سالانه خانوار را تشکیل می‌دهد. بوشهر با 0.68 درصد و چهارمحال و بختیاری با 0.6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این مقدار برای متوسط کشور 0.36 درصد و برای تهران 0.33 درصد است. کمترین میزان نیز مربوط به هرمزگان با 0.03 درصد، کرمان با 0.06 درصد و خراسان جنوبی با 0.07 درصد است.

نمودار زیر سهم مخارج دخانیات از درآمد هر خانوار را برای استان‌های مختلف در سال 1401 نشان می‌دهد.

//