خانوارهای هر استان چقدر صرف تحصیل و آموزش می‌کنند؟

خانوارهای کشور هر ساله مبالغی را صرف آموزش و تحصیل می‌کنند. این مبالغ برای هر استان متفاوت است. سیستان و بلوچستان با وجودی که هزینه زیادی نسبت به سایر خانوارها برای آموزش نمی‌پردازد اما سهم این هزینه از درآمد آنها بالاتر از بسیاری از استان‌ها است.

خانوارهای کشور هر ساله مبالغی را صرف آموزش و تحصیل می‌کنند. این مبالغ برای هر استان متفاوت است. سیستان و بلوچستان با وجودی که هزینه زیادی نسبت به سایر خانوارها برای آموزش نمی‌پردازد اما سهم این هزینه از درآمد آنها بالاتر از بسیاری از استان‌ها است.

یکی از مهمترین مسایلی که خانوارهای دارای فرزند به آن توجه دارند، مخارج تحصیل و آموزشی است. البته سطح برخورداری خانوارهای استان‌های مختلف از امکانات آموزشی و نیز سطح درآمدی آنها متفاوت است. همین موضوع هم می‌تواند روی اختلاف مخارج آموزشی در استان‌های گوناگون تاثیر بگذارد. با این همه، در این مطلب قصد داریم به این موضوع بپردازیم که خانوارهای کدام استان‌ها در سال گذشته بیشتر برای تحصیل و آموزش خرج کرده‌اند.

آذربایجان شرقی در صدر مخارج تحصیلی

نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که خانوارهای استان آذربایجان شرقی بیش از سایر استان‌ها برای آموزش و تحصیل خرج می‌کنند. هر خانوار آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲.۵ میلیون تومان صرف تحصیل و آموزش کرده است. پس از این استان، تهران در رتبه دوم قرار دارد. بوشهر، اصفهان، مازندران و یزد نیز در رتبه‌های بعدی جای دارند. این در حالی است که به طور متوسط هر خانوار استان سمنان کمتر از نیم میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ صرف آموزش و تحصیل کرده است. این استان در رتبه آخر مخارج خانوارها برای تحصیل و آموزش در سال گذشته جای گرفته است. ایلام، لرستان و اردبیل نیز جزو استان‌هایی هستند که کمترین مخارج را در این زمینه کرده‌اند.

هر خانوار چند درصد از درآمدش را صرف تحصیل می‌کند؟

هر خانوار بخشی از درآمدش را صرف مسایل و مخارج مختلف می‌کند. آموزش و تحصیل نیز یکی از این موارد است. نگاهی به سهم مخارج تحصیل و آموزش از درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که آذربایجان شرقی با تخصیص حدود ۱.۶ درصد از درآمد سالانه‌اش به تحصیل و آموزش، بیش از خانوارهای سایر استان‌ها درآمدش را به تحصیل اختصاص می‌دهد. پس از این استان، خانوارهای سیستان و بلوچستان رتبه دوم را در اختیار دارند و بوشهر سوم است. در این فهرست تهران در میانه استان‌ها قرار دارد. کمترین سهم نیز مربوط به سمنان است و ایلام، گیلان و اردبیل نیز جزو استان‌هایی هستند که مخارجشان برای تحصیل و آموزش بخش کمی از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد.

//