به گزارش دنیای اقتصاد، فعالیت امروز بازار حکایت از ثبات قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه در مقایسه با روز پیش دارد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.