قیمت دو خودروی جدید اعلام شد

در جلسه روز گذشته شورای رقابت با دستور جلسه بررسی پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو، قیمت دو محصول دایون و نیگارد مشخص شد.

در جلسه روز گذشته شورای رقابت با دستور جلسه بررسی پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو، قیمت دو محصول دایون و نیگارد مشخص شد.

ترووست: در جلسه روز گذشته شورای رقابت با دستور جلسه بررسی پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو، قیمت دو محصول دایون و نیگارد مشخص شد.

طبق اعلام اختصاصی شورای رقابت، قیمت دو محصول جدید دایون (ایلیا موتور) و تیگارد (خودروی شرکت دیار خودرو و شرکت ساینو چین) مشخص شد.

بر اساس اعلام این شورا، قیمت خودروی تیگارد ٩٨۵ میلیون و ٢٢٩ هزار و ٨٣۴ تومان و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و ٢۵۴ هزار و ۶٠٨ تومان تعیین و مصوب شده است.

گفتنی است که شورای رقابت در جلسه ۶۰۸ خود نیز به بررسی قراردادهای منعقده شرکت‌های تاکسی اینترنتی با رانندگان پرداخت که از حیث احتمال درج شرایط غیرمنصفانه، در نهایت به جمع‌بندی نرسید.

//