فرار سرمایه‌ها از بورس

در مجموع ۱۶ روز معاملاتی اخیر، ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که میانگین روزانه آن ۳۰۹ میلیارد تومان است.

در مجموع ۱۶ روز معاملاتی اخیر، ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که میانگین روزانه آن ۳۰۹ میلیارد تومان است.

ترووست: در مجموع ۱۶ روز معاملاتی اخیر، ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که میانگین روزانه آن ۳۰۹ میلیارد تومان است.

در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران تداوم داشت و شاهد خروج پول حقیقی در تمام روزهای معاملاتی بودیم. در اولین روز هفته ۵۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

رقم خروج پول حقیقی در روز یکشنبه هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان و روز دوشنبه ۴۵۵ میلیارد تومان خارج شد. روز سه‌شنبه نیز رقم پول خروجی ۳۰۰ میلیون تومان بود.

در آخرین روز معاملاتی هفته شاهد خروج پول برای شانزدهمین روز متوالی بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار ۶۷ میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته ۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۴۵۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد ۱۳۸ درصدی داشته است.

در مجموع ۱۶ روز معاملاتی اخیر نیز، ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که میانگین روزانه آن ۳۰۹ میلیارد تومان است.

روز شنبه نماد معاملاتی وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. پس از بانک ملت، نمادهای فملی، شپنا، شبندر و ثفارس در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای فروس، حپرتو، حتاید و فسوژ بیشترین ورود پول را داشتند.

روز یکشنبه نیز وبملت، وتجارت، خودرو، فملی و شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در مقابل حپرتو، ذوب و فروس بیشترین ورود را ثبت کردند.

روز دوشنبه بیشترین خروج سرمایه به نمادهای وبملت، وآیند، خودرو، شستا و خساپا تعلق داشت. در سوی دیگر، نمادهای ذوب، سپید و ملت بیشترین ورود را داشتند. در روز سه‌شنبه نیز بیشترین خروج به ثفارس، فملی، وشهر، وسالت و خودرو اختصاص داشت و وسبحان، ومعلم، حفارس و شسینا بیشترین ورود را داشتند.

در آخرین روز هفته نیز بیشترین خروج متعلق به شستا، ثفارس، دسبحان، فملی و دی بود و در سوی دیگر کمینا، شاروم، وحافظ و پارسان بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را داشتند.

//