شهادت خبرنگار جوان رویترز توسط اسرائیل

خبرنگار به شهادت رسیده در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی خبرنگاران در منطقه علما الشعب در جنوب لبنان، "عصام عبدالله" عکاس خبرگزاری رویترز است.

خبرنگار به شهادت رسیده در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی خبرنگاران در منطقه علما الشعب در جنوب لبنان، "عصام عبدالله" عکاس خبرگزاری رویترز است.

ترووست: خبرنگار به شهادت رسیده در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی خبرنگاران در منطقه علما الشعب در جنوب لبنان، “عصام عبدالله” عکاس خبرگزاری رویترز است.

در حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و هدف قرار دادن خودروی خبرنگاران، یک خبرنگار شهید شد و تعدادی دیگر زخمی شدند.

//