شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۱۰ هزار و ۴۱۲ واحد در رقم ۶۸۰ هزار و ۳ واحدی ایستاد.

شاخص کل فرابورس با ریزش ۳۴۹ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۸۸۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۳ هزار و ۱۳۶ واحد به سطح ۱۲۰ هزار و ۷۶۷ واحد رسید.

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز فولاد، شپنا و خودرو نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل افق، ملت و سفارس از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، خاور و آریا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، بپیوند و بگیلان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

سقوط 18 هزارتایی در بورس