سوتی رئیسی حین سخرانی درباره مردم غزه

این بخش از سخنان گنگ ابراهیم رئیسی خبرساز شد.

این بخش از سخنان گنگ ابراهیم رئیسی خبرساز شد.

ترووست: این بخش از سخنان گنگ ابراهیم رئیسی خبرساز شد.

دکتر آیت‌الله رییسی: اظهار تأسف نسبت به آن‌چه امروز به خاطر ناتوانی رژیم صهیونیستی نسبت به مردم عزیز غزه…

//