ساخت مسکن در ایران توسط خارجی ها

وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی با بیش از ۱۰ کشور است که این شرکت‌ها هم آسیایی هستند و اروپایی.   

وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی با بیش از ۱۰ کشور است که این شرکت‌ها هم آسیایی هستند و اروپایی.   

ترووست : محمدرضا اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مذاکره با شرکت‌های خارجی به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: بله با شرکت‌های متعددی در حال مذاکره هستیم که به محض به سرانجام رسیدن اطلاع‌رسانی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی با بیش از ۱۰ کشور است که این شرکت‌ها هم آسیایی هستند و اروپایی.

 ایسنا: محمدرضا اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مذاکره با شرکت‌های خارجی به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: بله با شرکت‌های متعددی در حال مذاکره هستیم که به محض به سرانجام رسیدن اطلاع‌رسانی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی با بیش از ۱۰ کشور است که این شرکت‌ها هم آسیایی هستند و اروپایی.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در بحث تهاتر نفت برای ساخت مسکن صرفا با شرکت‌های داخلی قرارداد امضاء می‌شود یا شرکت‌های خارجی نیز در این فرآیند حضور دارند؟ تصریح کرد: در تعامل بین‌المللی حوزه ساخت و تعاملات بانکی دو حوزه تامین مالی هستند که از وظایف صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند. در این راستا با بانک توسعه اسلامی و دیگر بانک‌های بین‌المللی تعامل داریم.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: اخذ تسهیلات یا ایجاد فرآیندهایی که طی آن تامین ضمانت‌نامه به منظور انجام خریدهای بین‌المللی یا انعقاد پروژه‌های بین‌المللی داشته باشیم جزو وظایف ماست که در حال دنبال کردن آن هستیم.

اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: شرکت‌هایی امروزه با وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های عمرانی در حال مذاکره هستند. اولویت وزارتخانه و صندوق ملی مسکن به عنوان دستگاه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن استفاده از تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی است

وی بیان کرد: در عین حال هر جا احساس کنیم نیاز به فناوری خارجی داریم که عملیات ساخت را به صرفه‌تر کند و انرژی و انگیزه پیمانکاران را افزایش دهد از ظرفیت‌های بین‌المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده می‌کنیم.

//