رئیس انجمن توسعه انرژی سبز گفت: با توجه به روند طی‌شده حول انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، عملا دولت نقش خود را در حوزه احداث به کمترین حد رسانده و صرفا رگولاتور این حوزه است.

وی افزود: ما هم‌اکنون ۱۸۵ نیروگاه فعال تجدیدپذیر در کشور داریم که ۶۴‌درصد آنها خورشیدی است، ۱۸‌درصد آن واحدهای برقابی کوچک است و ۱۴‌درصد نیز واحدهای تولید برق از باد است. همچنین ۶ واحد نیروگاهی زیست توده و بازیافت تلفات حرارتی نیز در ایران وجود دارد.

عرب با اشاره به رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در ایران هم‌اکنون ۱۱۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وجود دارد که ۹۳‌درصد آن برای بخش غیر‌دولتی و ۷‌درصد نیز مرتبط با دولت است.رئیس انجمن توسعه انرژی سبز گفت: با توجه به زیرساخت‌های مالی ایجادشده هم‌اکنون توسعه ظرفیت نیروگاهی از ۶ مسیر فراهم است.

وی ادامه داد: احداث سامانه مقیاس‌کوچک، خرید تضمینی از محل ماده‌۶۱، تامین برق مراکز استخراج رمزارز، تابلوی برق سبز، نیروگاه خودتامین صنایع و استفاده از سوخت صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی شده ماده‌۱۲ از جمله سازوکارهای فعال تامین مالی ساخت نیروگاه تجدیدپذیر است.

این مقام صنفی بیان کرد: در حوزه ماده‌۱۱۲ تاکنون ۱۱۴ ساخت به برندگان مناقصات تحویل و ساخت ۳‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی کلید خورده است.عرب تاکید کرد: با توجه به ظرفیت ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود، در صورت حرکت پروژه‌ها روی ریل صحیح، ۵۴۲۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار تولید برق بیاید که ۵‌برابر ظرفیت فعلی کشور است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر ۸ نیروگاه خورشیدی آماده داریم که تا انتهای مهرماه ۱۴۰۳ برق خود را به شبکه برق کشور متصل می‌کنند.