رونمایی از یونیفرم جنگی جدید روسیه

یونیفرم نظامی جدید و نانوی روسیه با قابلیت های مهم رونمایی شد.

یونیفرم نظامی جدید و نانوی روسیه با قابلیت های مهم رونمایی شد.

ترووست: یونیفرم نظامی جدید و نانوی روسیه با قابلیت های مهم رونمایی شد. به نقل از رسانه های روسیه، این لباس نظامی تا شعاع ۳۰۰ متر در برابر پهپادها ایمنی ایجاد می کند.

لباس جنگی جدید روسیه رونمایی شد

 

//