رشد فروش خودروهای ژاپنی در آمریکا

یتسوبیشی موتورز آمریکای شمالی (MMNA) گزارش داد فروش خودروهای این شرکت در ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۲درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به تعداد ۲۲هزار و ۱۹۶ دستگاه رسیده است.

یتسوبیشی موتورز آمریکای شمالی (MMNA) گزارش داد فروش خودروهای این شرکت در ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۲درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به تعداد ۲۲هزار و ۱۹۶ دستگاه رسیده است.

ترووست : میتسوبیشی موتورز آمریکای شمالی (MMNA) گزارش داد فروش خودروهای این شرکت در ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۲درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به تعداد ۲۲هزار و ۱۹۶ دستگاه رسیده است.
این شرکت در سال جاری تاکنون ۶۷هزار و ۷۳۶ دستگاه خودرو فروخته است. در سه‌ماهه سوم، میتسوبیشی هزار و ۸۸۷ دستگاه اوتلندر هیبریدی پلاگین فروخت (در مقایسه با تنها ۶ دستگاه از نسل قبلی مدل یک سال پیش).
این تعداد ۸.۵درصد از حجم کل برند است.
تاکنون در سال جاری، فروش میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی پلاگین در ایالات متحده به ۵هزار و ۱۰۴ دستگاه (۳۵۱درصد بیشتر از یک سال قبل) و ۷.۵درصد از کل حجم میتسوبیشی رسیده است.
//