خط و نشان حزب‌الله برای ناو هواپیمابر آمریکا

حزب الله لبنان برای ناو هواپیمابر آمریکا خط و نشان کشید.

حزب الله لبنان برای ناو هواپیمابر آمریکا خط و نشان کشید.

ترووست: حزب الله لبنان برای ناو هواپیمابر آمریکا خط و نشان کشید.

خط و نشان حزب‌الله برای ناو هواپیمابر آمریکا

//