وزیر ارتباطات این را هم گفت که گسترش فیبر نوری در بیش از ۱۵۰ شهر آغاز شده و ۷۰ شهر آن به پایان رسیده است.

زارع پور افزود: همچنین از ۱۴۰۰ شهر در ۵۰۰ شهر مقدمات انجام کار و توافق با شهرداری ها و مدیریت شهری فراهم شده و تقریبا چهارمیلیون خانوار در این زمینه زیرپوشش شبکه فیبر نوری قرار گرفتند که تا پایان سال به حدود هشت میلیون خانوار خواهد رسید.

وی اولین استانی که به طور کامل زیر پوشش قرار می گیرد را استان گلستان ذکر کرد و افزود: طی یکماه آینده به بهره برداری می رسد.

زارع پور از رونمایی دستاوردهای فضایی کشور که به مرور در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد، خبر داد و گفت: طی یک یا دو ماه آینده آزمایش اولیه کپسول زیستی انجام خواهد شد که این کپسول برای اعزام فضانورد به فضا است و مراحل اولیه آن در حال آزمایش است و امید است در پنج سال آینده بتوانیم فضانورد ایرانی در فضا داشته باشیم.