خبر تلخ و ناگوار درباره تنها تفریح ایرانی‌ها

علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران‎ و سلف سرویس‌های تهران اعلام کرد: مشتریان رستوران‌ها فقط نسبت به نیمه دوم سال گذشته ۳۰ درصد ریزش داشته است.

علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران‎ و سلف سرویس‌های تهران اعلام کرد: مشتریان رستوران‌ها فقط نسبت به نیمه دوم سال گذشته ۳۰ درصد ریزش داشته است.

ترووست: در سال‌های اخیر دو اتفاق مهم جان رستوران‌ها را گرفت. اولین اتفاق همگیری کرونا بود که بسیاری از آنها را بی‌جان کرد. البته با پایان کرونا زندگی به بعضی رستوران ها بازگشت. اما این زندگی دوام چندانی نداشت. زیرا تورم مواد غذایی و خدمات ادامه حیات را برای آنها سخت کرد. به طوری که طبق آمار اتحادیه رستوران‌دارن  بیش از  35 درصد رستوران‌داران جواز خود را باطل کردند و تغییر شغل دادند.

چون به گفته علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران‎ و سلف سرویس‌های تهران وضعیت کسب وکار و درآمدها اصلا خوب نیست. رهبری گفت: تعداد مشتریان ما درحال حاضر فقط نسبت به نیمه دوم سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. این فقط مربوط به رستوران‌ها و سلف‌سرویس‌ها نیست، بلکه وضعیت بیرون‌برها نیز همینطور است. مردم که پول نداشته باشند، نمی‌توانند از هیچ  جا خرید کنند.

او وضع کنونی را ناشی از گرانی شدید مواداولیه می‌داند. رهبری افزود: ما جنس را  گران می‌خریم ولی نمی‌توانیم به قیمت سابق غذا را بفروشیم. برای همین رستوران‌ها دائم به ما قیمت جدید می‌دهند و ما پس از آنالیز آن را تایید می‌کنیم.

رهبری افزود: هر نرخی که ما می‌دهیم، باید تعزیرات بپذیرد. اما یک منبع آگاه به «اکوایران» گفت: گاهی این اتفاق افتاده است که اتحادیه تایید کرده است ولی تعزیزات ما را جریمه کرده است.

رستوران‌دران پیش بینی می‌کنند، در ماه‌های منتهی به پایان سال قیمت‌ها بیش از پیش رشد کند. مگر اینکه دولت از رستوران‌دارن با ارائه مواد اولیه مناسب حمایت کند.

مالیات ارزش افزوده معضل جدید

رهبری هم پیشتر یکی از مشکلات بزرگ صنف رستوران داران را مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده بود و گفته بود که امروز که قیمت ها رشد کرده است مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فاکتور را بالا برده و منجر به نارضایتی مشتریان شده است.

//