خبرنگار وال استریت : روسیه به ایران از پشت خنجر زد!

در حالی که ایران بازرسان اروپایی را عامل گزارش های نادرست آژانس هسته ای می داند، خبرنگار وال استریت ژورنال، بازرسان روسی را عامل نشت اطلاعاتی آژانس و ارائه گزارش غنی سازی ۸۳.۷ درصدی اعلام کرد.

در حالی که ایران بازرسان اروپایی را عامل گزارش های نادرست آژانس هسته ای می داند، خبرنگار وال استریت ژورنال، بازرسان روسی را عامل نشت اطلاعاتی آژانس و ارائه گزارش غنی سازی ۸۳.۷ درصدی اعلام کرد.

ترووست: در حالی که ایران بازرسان اروپایی را عامل گزارش های نادرست آژانس هسته ای می داند، خبرنگار وال استریت ژورنال، بازرسان روسی را عامل نشت اطلاعاتی آژانس و ارائه گزارش غنی سازی ۸۳.۷ درصدی اعلام کرد.

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت : امشب در کی اف من در موضوع هسته ای ایران کشف جذابی داشتم و آن این بود که آن مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه ژوئن، کشف کرد که ایران تا سطح ۸۳.۷ درصد غنی سازی کرده بازرس روسی آژانس بوده است.

روسیه به ایران از پشت خنجر زد!

//