خاندوزی: فروش خودرو به خودروسازان سپرده شد

خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت:فروش خودروها از طریق خود شرکت های خودروساز انجام خواهد شد و سامانه یکپارچه نباید در فروش خودرو مداخله کند.

خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت:فروش خودروها از طریق خود شرکت های خودروساز انجام خواهد شد و سامانه یکپارچه نباید در فروش خودرو مداخله کند.

ترووست: خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت:فروش خودروها از طریق خود شرکت های خودروساز انجام خواهد شد و سامانه یکپارچه نباید در فروش خودرو مداخله کند.

به گزارش اقتصادنیوز، وزیر اقتصاد اعلام کرد: فروش خودروها از طریق خود شرکت های خودروساز انجام خواهد شد.

وی افزود: سامانه یکپارچه نباید در فروش خودرو مداخله کند.

خاندوزی اظهار کرد: جزییات بیشتر نحوه جدید فروش خودروها از طریق وزیر محترم صنعت اطلاع رسانی خواهد شد.

//