حمله روزنامه حامی رئیسی به بسیاری از پدرومادرها

روزنامه جوان، حامی دولت ابراهیم رئیسی به انتقاد از بسیاری از پدر و مادرهای ایرانی پرداخت.

روزنامه جوان، حامی دولت ابراهیم رئیسی به انتقاد از بسیاری از پدر و مادرهای ایرانی پرداخت.

روزنامه جوان،  حامی دولت ابراهیم رئیسی به انتقاد از بسیاری از پدر و مادرهای ایرانی پرداخت.

این روزنامه نوشت: اگر در فیلم رقص با آهنگ مستهجن در حیاط مدرسه که اخیراً خبرساز شد و موارد متعدد مشابه دقت کرده باشید، چند تن از مادرانِ بچه‌ها با گوشی تلفن همراه با شوق و ذوق بسیار در حال فیلم گرفتن از این رقص فرزندانشان با آهنگ مبتذل و شعر مستهجن بودند.این یعنی برخی از پدران و مادران اگر در این محیط، مخرب‌ترین فضا‌ها ایجاد و بدترین آموزش‌های اخلاقی هم داده شود، کک شان نمی‌گزد و تازه خوشحال هم هستند و از صحنه فیلم هم می‌گیرند!

امروز بسیاری از خانواده‌ها نه چنان وقتی برای فرزندان خود می‌گذارند و نه ابایی دارند که کثافات و چرک شبکه‌های ماهواره‌ای به روح و ذهن فرزندانشان وارد شود. دیروز اگر فرزندی حرف زشتی بر زبان جاری می‌کرد چنان با تربیت صحیح پدرومادر درست می‌شد که دیگر حتی فکر کردن به کلام و ادبیات بد به ذهنش هم خطور نمی‌کرد، اما امروز برخی پدران و مادران نه تنها حرف زشت، که ابایی ندارند فرزندانشان شعر‌هایی یاد بگیرند و تکرار کنند که درباره رابطه‌های جنسی و غیراخلاقی آشکار است.

وقتی محیط خانواده و محیط آموزشی این‌چنین و بی‌دروپیکر است چه انتظاری است که این کودک، سالم باشد و سالم بماند؟

//