حضور بلینکن در کابینه جنگ اسرائیل!

در یک اقدام بی‌سابقه؛ حضور بلینکن ، وزیر امور خارجه آمریکا در کابینه جنگ ارتش اسرائیل

در یک اقدام بی‌سابقه؛ حضور بلینکن ، وزیر امور خارجه آمریکا در کابینه جنگ ارتش اسرائیل

ترووست: در یک اقدام بی‌سابقه؛ آنتونی بلینکن ، وزیر امور خارجه آمریکا در کابینه جنگ ارتش اسرائیل حضور یافت.

//