حاشیه سازی جدید ترامپ برای انتخابات آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پی حمایت برخی از جمهوریخواهان از نامزدی او برای ریاست مجلس نمایندگان گفت: در صورت ضرورت حاضر است برای موقت این سمت را بر عهده بگیرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پی حمایت برخی از جمهوریخواهان از نامزدی او برای ریاست مجلس نمایندگان گفت: در صورت ضرورت حاضر است برای موقت این سمت را بر عهده بگیرد.

ترووست: دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که در صورتی که حزب جمهوری خواه نتواند بر سر نامزد دیگری برای پست ریاست مجلس نمایندگان به اجماع برسد، به طور موقت، حاضر است که ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت.

ترامپ در سخنانی به رسانه‌های آمریکایی گفت: «اگر از من بپرسند آیا حاضرم به خاطر حزب متبوع خود برای مدت کوتاهی این منصب را بر عهده بگیرم، تا به بر سر فردی به اجماع برسند، آری، این پست را قبول خواهم کرد.»

وی افزود: «این کار را نه اینکه از سر رغبت شخصی خود بپذیرم، بلکه اگر ضرورتی اقتضا کند و بر سر فردی به اجماع نرسند، خواهم پذیرفت.»

به گفته رئیس جمهور سابق آمریکا، او آماده است تا منصب سومین جایگاه قدرت در هیآت حاکمه سیاسی آمریکا را برای مدت «۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روز» تا زمانی که اعضای حزبش به توافق بلندمدت برسند، بر عهده بگیرد.

به نوشته اسپوتنیک، نکته قابل توجه این است که پیش از این هیچ فردی خارج از مجلس نمایندگان، منصب ریاست کنگره را برعهده نداشته است، اما در قانون اساسی این کشور هیچ بندی در مخالفت با این سناریو را تصریح نکرده است.

پیش از این، چند تن از اعضای کنگره اعلام کردند که مایلند ترامپ پس از برکناری کوین مک کارتی، این منصب را بر عهده بگیرد.

//