World Bank on glass building. Mirrored sky and city modern facade. Global capital, business, finance, economy, banking and money concept 3D rendering animation.

تورم مواد غذایی ایران در ۱۲ ماه گذشته

بانک جهانی با برآورد نرخ تورم ۳۸ درصدی مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی ترکیه در این مدت ۲ برابر ایران بوده است.

بانک جهانی با برآورد نرخ تورم ۳۸ درصدی مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی ترکیه در این مدت ۲ برابر ایران بوده است.

ترووست: بانک جهانی با برآورد نرخ تورم ۳۸ درصدی مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی ترکیه در این مدت ۲ برابر ایران بوده است.

 بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان نرخ تورم 12 ماهه مواد غذایی در ایران منتهی به اوت 2023(مرداد 1402) را 38 درصد اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم مواد غذایی در ایران پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی یافت و تا آوریل 2023(فروردین 1402) با طی روندی صعودی به 80.3 درصد رسید. اما از ماه می 2023(اردیبهشت امسال) شاهد روند نزولی تورم مواد غذایی در ایران بوده ایم به طوری که در مرداد امسال تورم 12 ماهه مواد غذایی به کمتر از نصف اوج تورم ثبت شده در فروردین رسیده است.

*ونزوئلا رکورددار تورم مواد غذایی در جهان با نرخ ۴۰۳ درصدی

در میان کشورهای جهان، ونزوئلا رکورددار نرخ تورم مواد غذایی بوده است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه اوت در این کشور به 403 درصد رسیده که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان بوده است.

لبنان با تورم 274 درصدی و آرژانتین با تورم 134 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.

*گرانی مواد غذایی در ترکیه ۲ برابر ایران شد

 نرخ تورم مواد غذایی در ترکیه نیز 74 درصد برآورد شده که حدود دو برابر نرخ تورم مواد غذایی در ایران بوده است. ترکیه با این نرخ تورم در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. این کشور که یکی از بیست اقتصاد برتر دنیا محسوب می شود از نظر تورم مواد غذایی حتی وضعیت بدتری از زیمبابوه داشته که اخیرا ابرتورم با درصدهای میلیاردی را تجربه کرده است.

نرخ تورم مواد غذایی در زیمبابوه 71 درصد بوده و رتبه پنجمی بالاترین نرخ تورم مواد غذایی جهان به این کشور اختصاص داشته است. سورینام با تورم 65 دارصدی، سیرالئون با تورم 60 درصدی، غنا با تورم 52 درصدی، بروندی با تورم 39 درصدی و مالاوی با تورم 39 درصدی به ترتیب جایگاه ششم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.

//