کدام استان‌ها بیشتر خرج لوازم آرایشی می‌کنند؟

در کشور ما سالانه مبالغی صرف خرید و استفاده از لوازم آرایشی می‌شود. اما کدام استان‌ها بیشترین مخارج را در این حوزه دارند؟ چند درصد از درآمد هر استانی صرف این موضوع می‌شود؟

در کشور ما سالانه مبالغی صرف خرید و استفاده از لوازم آرایشی می‌شود. اما کدام استان‌ها بیشترین مخارج را در این حوزه دارند؟ چند درصد از درآمد هر استانی صرف این موضوع می‌شود؟

توجه به وسایل آرایشی و لوازم زینتی یکی از زمینه‌هایی است که خانوارها ماهانه یا سالانه مخارجی را صرف آنها می‌کنند. البته این گزینه تقریبا مصرفی است. در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که کدام استان‌ها بیشتر خرج لوازم آرایشی و خدمات شخصی می‌کنند؟

هرمزگان در صدر مخارج لوازم آرایشی

شاید غیرمنتظره به نظر برسد ولی در صدر فهرست استان‌هایی که بیشترین مخارج را برای خدمات شخصی و لوازم آرایشی می‌کنند، استان هرمزگان قرار دارد. هر خانوار هرمزگانی به طور متوسط در سال 1401 مبلغ 3 میلیون و 229 هزار تومان را صرف این موارد کرده است. پس از این استان، بوشهر قرار می‌گیرد که هر خانوار آن به طور متوسط در سال 1401 حدود سه میلیون تومان صرف لوازم آرایشی و خدمات شخصی کرده‌اند. در رتبه سوم و چهارم نیز مازندران و تهران قرار می‌گیرند.

کمترین مخارج لوازم آرایشی در کشور

در بالا به استان‌هایی که بیشترین مخارج لوازم آرایشی و خدمات شخصی را داشتند، اشاره کردیم. حالا به سه استانی که کمترین میزان مخارج برای این موارد را دارند، اشاره می‌کنیم. هر خانوار در استان سیستان و بلوچستان در سال 1401 به طور متوسط یک میلیون و 255 هزار تومان خرج چنین مواردی کرده است. خراسان رضوی نیز با خرج یک میلیون و 167 هزار تومان به ازای هر خانوار در میان یکی از کمترین مخارج برای لوازم آرایشی قرار می‌گیرد. در انتهای جدول نیز استان لرستان قرار دارد. در این استان هر خانوار به طور متوسط در سال 1401 حدود یک میلیون و 127 هزار تومان خرج لوازم آرایشی و خدمات شخصی کرده است.

چند درصد درآمد هر استان صرف لوازم آرایشی می‌شود؟

بیشترین سهم درآمد خانوارها که صرف خرید لوازم آرایشی و خدمات شخصی می‌شود، مربوط به استان هرمزگان است. به طور متوسط 2.5 درصد از درآمد سال 1401 خانوارهای این استان صرف این موارد شده است. رتبه دوم هم به بوشهر با دو درصد می‌رسد. ایلام هم با 1.9 درصد در رتبه سوم است. این در حالی است که خانوارهای اصفهان، خراسان رضوی، یزد، فارس و آذربایجان شرقی همگی با کمتر از یک درصد از درآمدها، کمترین مخارج نسبت به درآمدشان را در این حوزه دارند. این رقم برای اصفهان 0.88 درصد درآمد است.

//