حباب مسکن در کدام منطقه تهران بیشتر است؟

مسکن در ایران همیشه برای سرمایه گذاران و خانوارها اهمیت زیادی داشته است. دلیل آن هم رشد یکباره قیمت و دشوار شدن وضعیت زندگی خانوارها بوده است. به همین دلیل هم شناخت وضعیت بازار مسکن برای خانوارها اهمیت دارد.

مسکن در ایران همیشه برای سرمایه گذاران و خانوارها اهمیت زیادی داشته است. دلیل آن هم رشد یکباره قیمت و دشوار شدن وضعیت زندگی خانوارها بوده است. به همین دلیل هم شناخت وضعیت بازار مسکن برای خانوارها اهمیت دارد.

در سال‌های اخیر قیمت مسکن در سراسر کشور رشد چشمگیری داشته است. البته این رشد در برخی از مناطق بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده است. یک نکته مهم در مورد مسکن این است که نه تنها در شهرهای مختلف بلکه در مناطق مختلف یک شهر نیز میزان رشد قیمت متفاوت بوده است. در پایتخت نیز قیمت مسکن از سال 1397 به این سو افزایش شدیدی پیدا کرد. این افزایش قیمت که همگام با رشد دلار بود، موجب شد در بازار مسکن حباب شکل بگیرد. این وضعیت و تداوم ثبات دلار در ماه‌های اخیر، جای خود را به سکون قیمت و کاهش معاملات داده است. اما حباب در کدام منطق تهران بیشتر است؟

عوامل رشد قیمت مسکن در پایتخت

عوامل رشد قیمت مسکن در پایتخت را می‌توان ناشی از چند عامل دانست. مهمترین دلیل این اتفاق در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن بود که باعث رشد قیمت دارایی‌ها و افت ارزش پول کشور شد. یکی از نتایج این وقایع نیز افزایش قیمت مسکن بود. با این حال، عوامل دیگری نیز این رشد قیمت را تشدید کرد. هرچند، این عوامل اهمیت کمتری داشتند. افزایش جمعیت در کنار رشد تعداد خانوارها و کمبود سرمایه گذاری برای تولید مسکن جدید، میزان عرضه و تقاضا را نیز در این بازار به هم زد و رشد دارایی‌ها در بازارهای موازی نیز تا حدی از تقویت عرضه به میزان کافی جلوگیری کرد. همه این عوامل در کنار هم موجب شدند تا قیمت مسکن به ویژه در پایتخت رشد کند.

چه عاملی مسکن تهران را به حباب کشاند؟

رشد چشمگیر قیمت مسکن تا مدتی ادامه داشت و قیمت مسکن از میانگین تاریخی هر متر مربع آن و حتی میانگین دلاری تاریخی آن فاصله گرفت. این پدیده عملا نشان می‌داد بازار مسکن دچار حباب شده است. معیاری مانند نسبت اجاره به قیمت نیز به شدت رشد کرد و بیان کننده این بود که مسکن به قیمت بالایی در حال معامله شدن است. این موضوع تنها یک چیز را کم داشت و آن تثبیت یا افت قیمت دلار بود. این موضوع در سال 1402 رخ داد و در نیمسال اول 1402 قیمت دلار تقریبا ثابت ماند. به همین دلیل هم بازار مسکن دچار وضعیت فعلی شده است.

حباب در کدام منطقه تهران بیشتر است؟

بررسی ما از داده‌های مرکز آمار در مورد اجاره و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در مناطق مختلف تا تابستان سال 1400 حباب مناطق مختلف را نشان می‌دهد. داده‌های پس از این زمان توسط مرکز آمار منتشر نشده‌اند. نسبت اجاره به قیمت در مناطق مختلف تهران در تابستان 1400 بین 23 تا 41 است. عدد 23 مربوط به منطقه 10 و عدد 41 مربوط به منطقه 3 است. بیشترین نسبت اجاره به قیمت در این فصل بین مناطق 1 تا 3 است که این نسبت در آنها به 40 تا 41 رسیده است.

//