از اواسط سال ۲۰۲۴، زمانی که انتظار می‌‌رود اولین محصولات تحویلی برای فعالیت‌های توسعه گروه بی‌ام‌و در زمینه باتری‌های ولتاژ بالا به‌طور منظم شروع به کار کنند، این سایت شروع به نصب باتری‌ها در مساحت ۹۰هزار و ۸۶۹ فوت‌مربع (۸۴۴۲ متر‌مربع) خواهد کرد.

این سرمایه‌گذاری عمدتا روی فناوری تست پیچیده و ارتقای زیرساخت‌های موجود ساختمان مورد نیاز برای بهره‌برداری متمرکز خواهد بود. در اواسط سال ۲۰۲۴، با راه‌اندازی سالن ۸۰ که در‌حال‌حاضر برای آزمایش باتری در حال بازسازی است، به‌اصطلاح «تستر‌باتری» وارد خدمت می‌شود. آزمایش‌کننده‌ها عملکرد الکتریکی سلول‌های باتری جداگانه را در هنگام شارژ و دشارژ تحت شرایط مختلف تعیین می‌کنند و امکان شبیه‌‌سازی موارد استفاده را فراهم خواهند کرد که بعدا برای مشتریان مرتبط خواهد بود.