الجزیره در گزارش خود نوشته که جنگنده های اسرائیلی یک مسجد را در غزه مورد هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند.