بغض اشک‌آلود سخنگوی کاخ سفید درباره اسرائیل+فیلم

اشک‌های سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، هنگام صحبت درباره کشته شده‌های اسرائیل را در این ویدیو ببینید.

اشک‌های سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، هنگام صحبت درباره کشته شده‌های اسرائیل را در این ویدیو ببینید.

ترووست: اشک‌های  سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، هنگام صحبت درباره کشته شده‌های اسرائیل را در این ویدیو ببینید.

//