این خوردو ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت

هایما در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.

هایما در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.

ترووست: هایما در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.

قیمت هایما ۸S مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و وارد کانال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد این خودرو در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.
مدل ۱۴۰۱ این خودرو هم با کاهش ۳۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قیمت خورد هایما S۵ هم با افت ۱۰ میلیون تومانی در یک هفته اخیر ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورد مدل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ این خودرو هم کاهش ۱۰ میلیونی داشته است اما هایما S۷ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲۰ میلیون تومان گران شد این خودرو در حال حاضر ۱ میلیاردو ۳۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.

خودرویی که 100 میلیون تومان کاهش قیمت داشت
//