ایران خواستار اخراج اسرائیل از سازمان ملل شد

سید مهدی حسینی،کاردار ایران در لندن گفت : این یک درخواست قانونی از جامعه بین المللی است که اسرائیل و فرستاده آن را از سازمان ملل و سراسر جهان اخراج کند.

سید مهدی حسینی،کاردار ایران در لندن گفت : این یک درخواست قانونی از جامعه بین المللی است که اسرائیل و فرستاده آن را از سازمان ملل و سراسر جهان اخراج کند.

ترووست : سید مهدی حسینی،کاردار ایران در لندن گفت : این یک درخواست قانونی از جامعه بین المللی است که اسرائیل و فرستاده آن را از سازمان ملل و سراسر جهان اخراج کند.

 کاردار ایران در لندن خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل شد.

سید مهدی حسینی متین در مطلبی در صفحه مجازی ایکس نوشت: در حالی که جرایم جنگی شامل نسل کشی، هولوکاست فلسطین، پاکسازی قومی، مجازات دسته جمعی و غیره توسط رژیم بزدل وحشی اسرائیل در جریان است، این یک درخواست قانونی از جامعه بین المللی است که این رژیم نازیستی و فرستاده آن را از سازمان ملل و سراسر جهان اخراج کند.

//