انتقاد یک روزنامه از وعده‌های مکرر رئیسی در دولت روحانی!

چرا مسئولان محترم تا به کرسی نرسیده‌اند حرف‌هایی می‌زنند و چون به قدرت می‌رسند آن کار دیگر می‌کنند؟ ماجرای ما و حضرات همان حکایت «ما را یاد، شما را فراموش» است.

چرا مسئولان محترم تا به کرسی نرسیده‌اند حرف‌هایی می‌زنند و چون به قدرت می‌رسند آن کار دیگر می‌کنند؟ ماجرای ما و حضرات همان حکایت «ما را یاد، شما را فراموش» است.

ترووست : جمهوری اسلامی نوشت ، چرا مسئولان محترم تا به کرسی نرسیده‌اند حرف‌هایی می‌زنند و چون به قدرت می‌رسند آن کار دیگر می‌کنند؟ ماجرای ما و حضرات همان حکایت «ما را یاد، شما را فراموش» است.

 فراموش کرده‌اند هم حرف‌های خود را و هم حال بازنشستگان را. اما این را از بازنشستگان کشور بشنوند که ما نمی‌خواهیم خرج ما را حساب کنند و حقوق بدهند. تورم خود را محاسبه کنند، سبد معیشت را در نظر بگیرند. آن وقت حقوقی که برای ما در نظر می‌گیرند نه این خواهد بود که هست.

//