انتصاب مجری شبکه قرآن به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران

انتصابات فردی غیرمتخصص در شرکت ملی نفتکش که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود؛ موجب شوک جامعه نفتی ایران شده است‌.

انتصابات فردی غیرمتخصص در شرکت ملی نفتکش که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود؛ موجب شوک جامعه نفتی ایران شده است‌.

ترووست : محمد حسین صیرفی نفیس، مداح و مجری شبکه قرآن، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران شد.

به گزارش انرژی پرس، انتصابات عجیب و غریب در دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش نفت تمام شدنی نیست، امروز خبر انتصاب محمد حسین صیرفی نفیس، مجری شبکه قرآن به‌عنوان عضو هیئت مدیره  شرکت ملی نفتکش منتشر شد.

انتصابات فردی غیرمتخصص در شرکت ملی نفتکش که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود؛ موجب شوک جامعه نفتی ایران شده است‌. شاید جالب باشد بدانید مجری شبکه قرآن جایگزین حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران  شده است.

حال دولتمردان سیزدهم باید به افکار عمومی توضیح دهند چرا محمد حسین صیرفی نفیس، بدون هیچگونه تخصصی در هیئت مدیره شرکت نفتکش منتصب شده است؟

//