افزایش قیمت تسه و چشم انداز افزایش تقاضا در بازار مسکن

افزایش قیمت امتیاز تسهیلات مسکن و زنگ خطر در بازار مسکن

قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در هفته های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این امر می تواند به عنوان نشانه ای از رشد تقاضا در بازار مسکن در آینده نزدیک تعبیر شود.

قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در هفته های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این امر می تواند به عنوان نشانه ای از رشد تقاضا در بازار مسکن در آینده نزدیک تعبیر شود.

به طور سنتی، بازار مسکن در ایران به عنوان یکی از کم ریسک ترین و پربازده ترین بازارهای دارایی شناخته می شود و این امر، موجب جذابیت بالای آن برای سرمایه گذاران شده است.

گرچه بازار مسکن نیز مانند سایر کلاس های دارایی، سال خوبی را پشت سر نگذاشته است، اما افزایش قابل توجه قیمت امتیاز تسهیلات مسکن می تواند نشانه ای از افزایش تقاضا در این بازار ارائه دهد.

قیمت هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در هفته های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. در حال حاضر هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در سال 1402 با قیمت حدود 100 هزار تومان داد و ستد می‌شود.

رشد قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن می تواند به عنوان شاخص پیش نگر برای رشد قیمت مسکن در کوتاه مدت تعبیر شود. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مسکن در هفته های آینده خود را به صورت افزایش تقاضا در بازار مسکن نشان دهد.

افزایش قیمت امتیاز تسهیلات مسکن

با توجه به افزایش مستمر قیمت نهاده های ساختمانی و عدم همراهی قیمت مسکن در ماه های سپری شده از سال 1402 زمینه برای رشد قیمت مسکن و پوشش هزینه های سمت تولید وجود دارد.

با این حال، رشد شدید قیمت مسکن و عدم رشد متناسب در درآمد خانوار موجب افت قابل توجه قدرت خرید شده است. این مساله از دلایل اصلی محدود شدن تقاضا در بازار مسکن بوده است.

قیمت امتیاز تسهیلات مسکن برای مجردها و متأهل‌های تهرانی

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام مسکن زوجین ساکن تهران از محل اوراق تا 800 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۵۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان وام باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد با اوراق 100، حدود 80 میلیون تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۳۲۰ ورق به مبلغ 30 میلیون و 200 هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به حدود 110 میلیون تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان شامل ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۱۶۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن 160 میلیون تومان می‌شود که همراه با هزینه 30 میلیون و 200 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۳۲۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید حدود 190 میلیون تومان پرداخت کنند.

قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۳۲۰ و برای زوجین به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه مجردها باید ۶۴۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۱۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید 64 میلیون و متاهل‌ها نیز 128 میلیون تومان پرداخت کنند.

 

//