به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رفتاری که سازنده‌‌‌ها و به طور کلی فروشنده‌‌‌های واحدهای نوساز در بازار مسکن شهر تهران در پیش گرفته‌‌‌اند، موجب شده فاصله قیمت مسکن نوساز و سالخورده افزایش پیدا کند و این شکاف قیمتی از هر زمان دیگری بیشتر است. از اوایل خرداد تاکنون تقریبا در یک روند بدون وقفه قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌‌‌های مسکونی با سن بنای دو رقمی رو به کاهش بوده است.

البته ماه گذشته قیمت‌های پیشنهادی فروش ظاهرا بدون تغییر بود اما در همان زمان هم معدود معاملات سر گرفته پس از اعمال تخفیف روی قیمت نهایی به انعقاد مبایعه‌‌‌نامه منجر می‌‌‌شد.

با این حال این روند در مورد آپارتمان‌‌‌های نوساز و کلیدنخورده صدق نمی‌‌‌کند و قیمت‌های پیشنهادی فروش از سوی سازنده‌‌‌ها یا درجا می‌‌‌زند یا کاهش آنها جزئی و ناچیز است. استدلال سازنده‌‌‌ها این است که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌‌‌های اخذ جواز ساخت همچنان رو به افزایش بوده و در نتیجه از کاهش قیمت پیشنهادی فروش تا جایی که بتوانند سر باز می‌‌‌زنند؛ مگر اینکه ناگزیر به تبدیل ملک خود به نقدینگی باشند که این وضعیت هم فقط برای برخی از سازنده‌‌‌ها که پروژه جدیدی آغاز کرده‌‌‌اند، صدق می‌کند.

حاکمیت این رفتار دوگانه در سمت عرضه سبب شده روز به‌روز به فاصله قیمت آپارتمان‌‌‌های نوساز و سالخورده افزوده شود. در حالت عادی قیمت هر مترمربع بنای سالخورده از گروه سنی ۱۵ سال به بالا بین ۲۵ تا ۳۵‌درصد کمتر از قیمت واحدهای نوساز است. این در حالی است که اکنون در برخی نواحی بازار این فاصله قیمتی دست‌‌‌کم بر اساس رهگیری قیمت‌های پیشنهادی موجود، تا ۴۰‌درصد نیز افزایش یافته است.

6 copy