افت خرید خانه ایرانی‌ها در ترکیه

آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه حاکی از افت خرید خانه از سوی ایرانیان در این کشور است. اما بزرگترین خریداران خارجی مسکن در این کشور کدامند؟

آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه حاکی از افت خرید خانه از سوی ایرانیان در این کشور است. اما بزرگترین خریداران خارجی مسکن در این کشور کدامند؟

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که میزان خرید خانه از سوی خارجی‌ها در ترکیه با کاهش روبرو شده است. این افت خرید خانه از سوی ایرانیان نیز دیده می‌شود. در این مطلب نگاهی به وضعیت خرید مسکن خارجی‌ها در ترکیه خواهیم انداخت.

ایرانی‌ها همچنان دومین خریدار بزرگ خارجی مسکن در ترکیه

طبق آمار منتشر شده، روس‌ها که پس از جنگ روسیه و اوکراین به خریداران بزرگ مسکن در ترکیه تبدیل شده‌اند، همچنان بیشترین خرید ماهانه را در این کشور در اختیار دارند. روس‌ها در ماه سپتامبر 722 خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. ایرانی‌ها نیز با خرید 327 خانه در رتبه دوم این فهرست جای دارند. پس از این دو کشور، به ترتیب اتباع عراق با 191، آلمان با 148، اوکراین با 122 و قزاقستان با 121 خانه جای دارند. در نهمین ماه میلادی سال 2023، خارجی‌ها در مجموع 2958 خانه در ترکیه خریداری کردند که نسبت به ماه قبل 3.9 درصد کاهش یافته است. در سپتامبر سال قبل خریداران خارجی 5104 خانه در ترکیه خریده بودند که در سال جاری افت زیادی (42 درصد) کرده است. این موضوع تا حدودی ناشی از وضعیت اقتصادی نه چندان جالب ترکیه در دو سال‌های اخیر بوده است.

بزرگترین خریداران خارجی ترکیه در بازه 9 ماهه

در بازه 9 ماهه نیز روس‌ها بزرگترین خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند. آنها در این مدت 8683 خانه خریداری کرده‌اند. در رتبه دوم ایرانی‌ها با خرید 3598 خانه جای دارند. عراق، اوکراین و قزاقستان نیز به ترتیب با خرید 1599، 1341 و 1122 خانه در رتبه‌های سوم تا پنجم هستند. در مجموع در این 9 ماه 28282 خانه در ترکیه به خارجی‌ها فروخته شده است. این در حالی است که در سال گذشته این مقدار بیش از 50 هزار خانه بود.

در نقشه زیر بزرگترین خریداران خارجی مسکن ترکیه نشان داده شده‌اند. پررنگ‌تر بودن رنگ کشور به معنای این است که آن کشور مسکن بیشتری خریداری کرده است.

منبع: اداره آمار ترکیه

//