اعلام آخرین نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار

مرکز آمار اعلام کرد: جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در تابستان امسال ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان پارسال ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.

مرکز آمار اعلام کرد: جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در تابستان امسال ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان پارسال ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.

ترووست: مرکز آمار اعلام کرد: جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در تابستان امسال ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان پارسال ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.

نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار در خصوص نیروی‌کار تابستان ١٤٠٢ منتشر شد که طبق آن بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد ٧,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١)، یک درصد کاهش یافته است.

در تابستان امسال به میزان ٤١,٦ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٠,٥ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٤.٠ درصد و کشاورزی با ١٥.٥ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٠,١ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٢.٩ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که ١٥,٠ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠١، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.

در تابستان ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ٧,٩ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

//