اظهارنظر تند نتانیاهو علیه ایران

نتانیاهو گفت : ایران مسئول ناآرامی‌های کرانهٔ باختری است.

نتانیاهو گفت : ایران مسئول ناآرامی‌های کرانهٔ باختری است.

ترووست: نتانیاهو گفت: ایران مسئول ناآرامی‌های کرانهٔ باختری است.

نتانیاهو در واکنش به زخمی‌شدن ۵ نظامی صهیونیست در درگیری‌های بامداد امروز کرانهٔ باختری گفت: می‌بینیم که ایران مسئول مستقیم «موج تروریسم» در کرانهٔ باختری است و عملیات‌های استشهادی را تشویق و تأمین مالی می‌کند؛ ما با ارادهٔ بیشتری با این پدیده مبارزه خواهیم کرد.

//