اظهارات تلویزیون باکو درباره تسخیر ایران

تلویزیون رسمی دولت باکو : تبریز، اردبیل، زنجان، خوی و ارومیه خاک آذربایجان است و به زودی آزاد خواهند شد.

تلویزیون رسمی دولت باکو : تبریز، اردبیل، زنجان، خوی و ارومیه خاک آذربایجان است و به زودی آزاد خواهند شد.

ترووست: تلویزیون رسمی دولت باکو : تبریز، اردبیل، زنجان، خوی و ارومیه خاک آذربایجان است و به زودی آزاد خواهند شد.

آذربایجان بعد از تصرف قره‌باغ از دست ارامنه به دنبال تسخیر شهرهای ایران است.

 

//