اطلاعیه اسرائیل درباره حمله زمینی

اسرائیل اعلام کرد که مقدمات حمله زمینی به غزه انجام شده و به زودی حمله زمینی را آغاز می‌کند

اسرائیل اعلام کرد که مقدمات حمله زمینی به غزه انجام شده و به زودی حمله زمینی را آغاز می‌کند

ترووست: اسرائیل اعلام کرد که مقدمات حمله زمینی به غزه انجام شده و به زودی حمله زمینی را آغاز می‌کند

اطلاعیه فوری اسرائیل درباره حمله زمینی به غزه

//