خانوارهای کدام استان‌ها بیشتر خودرو و موتور دارند؟

در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در هر استان کشور چند درصد از خانوارها صاحب خودرو، موتور و دوچرخه هستند.

در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در هر استان کشور چند درصد از خانوارها صاحب خودرو، موتور و دوچرخه هستند.

وسایل نقلیه امروزه نقش پررنگی در نقل و انتقال مسافر و بار دارند. این وسایل می‌توانند عمومی یا خصوصی باشند. نسبت برخورداری از این وسایل در استان‌های کشور یکسان نیست. در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در هر استان کشور چند درصد از خانوارها صاحب خودرو، موتور و دوچرخه هستند.

خانوارهای یزدی‌ در صدر خانوارهای صاحب خودرو در کشور

نگاهی به داده‌های مربوط به بودجه خانوار کشور در سال 1401 نشان می‌دهد که 71.4 درصد از خانوارهای یزدی صاحب خودرو هستند. این میزان بیشترین مقدار در کل کشور است. نرخ متوسط کشور 53.7 درصد است. پس از یزدی‌ها، خانوارهای کرمانی قرار دارند که حدود دو سومشان صاحب خودرو هستند. البته هر کدام از این خانوارها می‌توانند صاحب چند خودرو نیز باشند. در رتبه سوم تا پنجم خانوارهای صاحب خودرو در کشور نیز استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و بوشهر جای می‌گیرند.

این در حالی است که  تنها 35 درصد از خانوارهای لرستانی صاحب خودرو است. به این ترتیب، کمترین سهم مالکیت خودرو در استان‌های کشور متعلق به این استان است. کرمانشاه و گیلان نیز به ترتیب با 37.6 و 39.8 درصد در رتبه‌های پایین جای دارند.

نرخ مالکیت خودرو در میان کلانشهرهای ایران

نرخ مالکیت خودرو خانوارها برای استان تهران 55.3 درصد است. به این ترتیب، تقریبا نیمی از خانوارهای تهرانی فاقد خودرو هستند. این نسبت برای اصفهان 59.3 درصد، برای آذربایجان شرقی 56.6 درصد، برای فارس 56.1 درصد و برای البرز 53.9 درصد است.

نرخ مالکیت موتورسیکلت در کشور

از نظر نرخ مالکیت موتور در کشور، باز هم یزد در رتبه اول قرار دارد. 50.7 درصد از خانوارهای یزدی صاحب موتورسیکلت هستند. این در حالی است که خانوارهای بوشهری و قمی‌ با 48.4 و 30.5 درصد در رتبه دوم و سوم از نظر مالکیت این وسیله نقلیه جای می‌گیرند. متوسط کشور برای نرخ مالکیت موتور در خانوارها 12.5 درصد است. از سوی دیگر، تنها 1.1 درصد از خانوارهای البرزی دارای موتورسیکلت هستند. همین موضوع آنها را در رتبه آخر خانوارهای صاحب موتور در کشور جای می‌دهد. در سمنان و اردبیل نیز به ترتیب 2.5 و 2.9 درصد از خانوارها موتور دارند.

زنجانی‌ها و بیشترین سهم دوچرخه سواران کشور

از نظر داشتن دوچرخه خانوارهای زنجانی بیشترین سهم را دارند. بیش از یک چهارم خانوارهای این استان صاحب دوچرخه هستند و همین موضوع آنها را در صدر کشور قرار می‌دهد. در رتبه‌های بعدی این فهرست باز هم یزد با 23.9 درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 23.4 درصد جای می‌گیرند. کمترین سهم نیز به ترتیب در اختیار خانوارهای گیلانی با 8.25 درصد، لرستانی با 5.5 درصد و خراسان شمالی با 6.7 درصد است. متوسط این نرخ در کشور 8.9 درصد است.

//