آخرین جزئیات سهمیه‌بندی بنزین

ترووست: شریعتی عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد:ی کی از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گرفته است تصمیم‌گیری بر اساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همینگونه است.

وی ادامه داد: در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده می‌کنند امکان اینکه ما بازتولید این‌ها را عادلانه تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد.

او افزود: در حوزه بنزین اکنون توزیع بر اساس خودرو است. ما نمی‌توانیم قیمت تمام شده از تمام مردم بگیریم. هدف گذاری برای بنزین در برنامه هفتم  بر اساس خانوار است به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته می‌شود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد می‌توان در نظر گرفت. افراد می‌توانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شود با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع می‌شوند.

قیمت یارانه‌ای بنزین تغییر نمی‌کند

شریعتی گفت: هیچ بنزین جدیدی وارد سیستم نمی‌شود و قیمت یارانه ای هم تغییر نمی‌کند. افرادی که فاقد خودرو هستند می‌توانند سهمیه خود را به بقیه افراد بدهند و یا خود دولت سهمیه را از آنها خریداری کند.

او افزود: هم اکنون هرم توزیع برعکس است و افراد کم برخوردار کمتر از سهمیه ها برخوردار می‌شوند.

دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است

در ادامه برنامه ظفریان کارشناس انرژی گفت: دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است. این فاصله با این قانون نزدیک سه برابر می‌شود. اولویت ما در حوزه بازتولید انرژی برای بنزین است. این راهکار مناسب است. این طرح در کیش انجام و مشکلات آن بررسی شد و طرح موفقی هم بود.

ظفریان افزود: ما شاخص شیب انرژی مان حدود چهار برابر کشور های پیشرفته است و سه برابر مصرف جهان را هم داریم که همه آن تقصیر مردم نیست و تجهیزات هم علاوه بر رفتار مصرفی موثر است. در برنامه هفتم یک رویکرد خوبی که اتخاذ شده است ذینفع کردن مردم در مصرف انرژی است.

او افزود: سال گذشته ناترازی گاز را داشتیم. اگر مردم سود اقتصادی داشته باشند همکاری ها بیشتر می‌شود و دولت می‌تواند کاهش مصرف را با یک قیمتی بخرد و مردم از این کاهش مصرف بهره ببرند  و اگر این انگیزه وجود داشته باشد مردم از این  طرح هم می توانند استفاده کنند. این کار یک نهضتی در فضای کشور ایجاد می‌کند.

زیرساخت ها در حوزه انرژی باید تقویت شود

در ادامه رییسی دیگر کارشنای انرژی گفت : برنامه هفتم  یک سری نقاط قوت و ضعفی دارد.ما در حوزه بهینه سازی چندین قانون خوب داریم. چندین چالش است که باید دیده شود و اگر مشکل حل شود موجب چالش و بحران نمی‌شود. ما زمان جبران نداریم و ناترازی ها به اوج می‌رسد.

رییسی افزود: ما در حوزه مصرف انرژی زیر ساخت های لازمی که بتوانیم یک حکمرانی خوب را پیاده سازی کنیم نداشتیم. به نظرم برای بنزین زیر ساخت های موجود توانایی سیاست های موجود و برنامه ریزی شده را ندارد و زیر ساخت ها باید پیشرفت کنند و دولت باید تنظیم گری هم انجام دهد.

//