یک زن ایرانی در لیست جدید تحریم‌های آمریکا

در لیست جدید تحریم های آمریکا علیه ایران نام یک زن نیز دیده می شود.

در لیست جدید تحریم های آمریکا علیه ایران نام یک زن نیز دیده می شود.

ترووست: در لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نام یک زن نیز دیده می شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۹ شخص و نهاد ایرانی را وارد لیست تحریم ها کرد.

در این لیست نام برخی از سرداران سپاه پاسداران به چشم می خورد.

نکته قابل توجه حضور یک زن در لیست تحریم های جدید آمریکاست.

براساس آنچه در رسانه ها منتشر شده است سهیلا کسائی، معاون رئیس هئیت مدیریه شرکت دوران در کنار برخی دیگر از چهره ها و نهادهای ایرانی از سوی آمریکا تحریم شده است.

//